• checker3edited.jpg
 • cheila1edited.jpg
 • chopin4edited.jpg
 • cid_E4D3DD3B-1745-4BE6-BEDC-7CE665DA9349.png
 • dawn top1.jpg
 • Flora1edited.jpg
 • goldy3edited.jpg
 • hunde-have1 5edited.jpg
 • hus1 1aedited.jpg
 • hus1 4edited.jpg
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • kaya3edited.jpg
 • lilje1edited.jpg
 • lucas5edited.jpg
 • lucy1edited.jpg
 • olympia1.jpg
 • os 1-edited.jpg
 • os 4 edited.jpg
 • os 5.jpg

Sygdomme

Sygdomme hos Cavalier King Charles Spaniel 

ALLE VORES HUNDE ER OG BLIVER DNA TESTET FOR CCS & EFS INDEN DE BRUGES I AVL  - VI HAR INGEN SYGE HUNDE 

- Da begge sygdomme i værste tilfælde vil betyde at hunden skal aflives inden den er 1 år 

- Vi har aldrig haft en syg hund eller oplevet en syg hvalp 

- DNA testen vil pr 1.1.2012 blive en del af  Cavalierklubbens Avlsrestriktion  - og alle avlshunde skal være testet 

- Målet med DNA testen er at man fremover vil undgå de 2 sygdomme - derfor er alle vores hunde testet pr. 11. juli 2011

 

ALLE VORES HUNDE BLIVER HJERTESCANNET - efter de gældende avlsrestriktioner   

 

Nedenstående findes der fakta om disse sygdomme  - oplysningerne kommer bl.a. fra Cavalierklubben.

 

Episodic Falling Syndrome (EFS) - hos Cavalier King Charles Spaniels
Episodic Falling Syndrome (EFS) er en arvelig lidelse, som er beskrevet første gang i 1960’erne. Sygdommen er beskrevet hos flere racer, her i blandt Cavalier King Charles Spaniel (CKCS), Skotsk Terrier, Bischon Frisé, Boxer, Dalmatiner og Shetland Sheepdog.

Lidelsen går under flere navne, blandt andet: hyperexplexi, muskel hypertonisitet og paroxysmal motionsinduceret dystoni/dyskinesi.

Den egentlige årsag til lidelsen er endnu ukendt.

 

I Danmark er der allerede en del cavalierer, der er DNA testet for EFS. 

Resultaterne har vist at der både er bærer, og hunde som har EFS, dvs. DNA testen har påvist at de har EFS, og de må ikke anvendes i avl. Pt. må kun bærer anvendes i avl og de må kun parres med hunde der er fri for EFS.

Den præcise udbredelse kendes endnu ikke. Fra blandt andet England, USA og Australien rapporteres om en stigning af antallet af hunde med sygdommen.

Symptomerne på sygdommen kan variere fra milde til svære. 

Eksempler på symptomer er:

 - Let tab af balance- og/eller koordinationsevne

 - Stiv/stikkende gang

 - Krumning af ryggen

 - Krampe i kæbemuskulaturen

 - Spasmer/kramper i for- og/eller bagben 

 - Problemer med at rejse sig

 

Symptomerne nævnt er blot eksempler. Der forekommer andre og fælles for dem alle er, at de ses i mildere eller sværere grad. Klassisk for EFS er, at hunden er ved bevidsthed under anfaldene og at hunden ikke umiddelbart er smertepåvirket.

Anfald udløses typisk ved motion, ophidselse, stress eller varme og de fleste hunde er stort set upåvirkede efter et anfald.

 

EFS viser sig typisk før 5 måneders alderen, men kan vise sig i alle aldre, forekommer hos begge køn og indenfor alle fire farvevarianter. Diagnosen EFS stilles ud fra en DNA test.

EFS kan i nogle tilfælde behandles med stoffer, der også bruges til dyr med epilepsi, men i mange tilfælde er virkningen begrænset.

 

Curly Coated Syndrome (CCS) 
Af Lone Fritzbøger,
 Formand for Cavalierklubben.

 

Sygdommen Curly Coated Syndrome og Episodic Falling Syndrome kan påvises vha. en enkelt DNA test, der udføres som en svabprøve i mundhulen. 

OBS! DNA testen giver svar på både Curly Coated Syndrome og Episodic Falling Syndrome

Testen kan udføres når hunden er 4 uger gammel. Er forældredyrene begge frie bliver alle hvalpene også frie og de bliver automatisk registreret på hundeweb som frie.

 

Det har desværre vist sig, at vi har fået en ny sygdom i racen der hedder dry eye/curly coat/rough coat syndrome, det er genfejl, der nedarves recessivt dvs. den opstår kun hvis begge forældredyrene er bærere af genet.

Vi har fået kendskab til syndromet, da der i løbet at meget kort tid har været 3 hvalpe, der havde sygdommen. Sygdommen viser sig ved, at hvalpen som oftest ikke trives, den har en underlig pels, den er ikke krøllet som mange Cavalierhvalpes pels tit er, men den er nærmest bølget og lidt fedtet at se på, men den kan også være som en normal pels - men mere grov. Pelsen ligner nærmest pelsen på en Curly Coatet Retriever eller en nyfødt kalv. Men hvalpene har ydermere underlige tørre øjne, og det er måske nok det, man først lægger mærke til.

Der vil dog også være hvalpe der trives med CCS, men her vil pelsen og øjnene være de samme kendetegn.

  

Statistik over mulige udfald ved parringer - gælder både for CCS og EFS

• Fri x fri: alle hvalpe vil være fri - hvalpene skal således ikke testes.

• Fri x bærer: 50 % bærer og 50 % fri

• Fri x syg: alle hvalpe vil være bærere

• Bærer x bærer: 25 % syge, 25 % fri og 50 % bærere

• Bærer x syg: 50 % bærere og 50 % syge

• Syg x syg: alle hvalpe vil være syge 

 

Forklaring på hjerteattestresultat 

Cavalierhjerter - En forklaring på hvad sygdommen er, og hvad vi kan læse på attesten.

Sygdommen endocardiose hedder mere præcist myxømatøs mitralklapsygdom. Det er en langsomt fremadskridende sygdom, som primært rammer den store hjerteklap i venstreside (mitralklappen). Den syge hjerteklap vil blive mere og mere deform og utæt med alderen, hvormed hjertets pumpefunktion gradvis vil blive forværret.

Ved hjerteskanning kan tidlige ændringer ses ved at hjerteklappen fortykkes og buer (prolaberer) ind i hjertets venstre forkammer, hvilket kaldes mitralprolaps. Senere i sygdomsforløbet bliver hjerteklappen utæt, hvilket dyrlægen vil kunne høre som en mislyd på hjertet. Endvidere kan størrelsen af klappens utæthed (blod som løber i den forkerte retning) bedømmes ved at bruge en  hjerteskannings farve Doppler teknik, hvor utætheden angives som jet størrelse i %. I de fleste tilfælde vil hunden være uden andre kliniske tegn på sygdom, indtil nogle år efter mislyden er konstateret. Typiske kliniske tegn vil da være nedsat motionsevne, natteuro, hoste og åndenød.

De seneste års forskning har vist, at sygdommen har en høj grad af arvelighed. Derfor er der startet et avlsprogram i samarbejde med Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), specialuddannede praktiserende dyrlæger, Dansk Kennel Klub (DKK) og Cavalier King Charles Klubben i Danmark, hvor hunde med tydelige tidlige tegn på sygdommen sorteres fra, inden de bliver brugt til avl. Hermed udelukkes de hunde fra avl med allerstørst risiko for at udvikle denne sygdom i en (alt) for tidlig alder.

__________________________________________________________________

Tidlige kliniske tegn som bruges til at udvælge de bedste hunde til avl:

Mislyd er en ”suselyd”, som dyrlægen kan høre med sit stetoskop, når mitralklappen er utæt. Mislyden gradueres fra 0 til 6. Grad 0 betyder, at dyrlægen ikke kan høre nogen mislyd. Grad 1 og 2 er milde utætheder, hvor grad 3 og 4 er mere alvorlige. Ved grad 5 og 6 er utætheden så kraftig, at den kan mærkes som en snurren, hvis hånden lægges på venstre side af brystkassen.

Uskyldige mislyde (= fysiologiske mislyde = uskyldige flow mislyde) er ”suselyde”, som kan høres, når hjerteklapperne ikke er utætte og menes derfor ikke at have noget med sygdommen at gøre. Oftest formodes uskyldige mislyde at være en følge af en hurtig blodgennemstrømning ud af hjertets hovedpulsåre (= aorta).

Mitralprolaps: Ordet prolaps betyder fremfald, i dette tilfælde fremfald af mitralklappen op imod venstre hjerteforkammer, når hjertet trækker sig sammen. På billederne fra hjerteskanningen kan graden af mitralprolaps måles i millimeter i forhold til en ret linie, som definerer grænsen mellem hjertets venstre forkammer og venstre hjertekammer. Mitralprolaps gradueres fra 0 til 3, hvor grad 0 er ingen mitralprolaps, grad 1 er mild mitralprolaps, grad 2 er moderat mitralprolaps og grad 3 er svær mitralprolaps. Undersøgelser har vist, at jo mere mitralprolaps unge hunde har, desto større risiko er der for, at de udvikler sygdommen i en tidlig alder.

 

Hundens alder:  Da myxomatøs mitralklapsygdom er en langsom fremadskridende sygdom, så er det vigtigt at tage hundens alder med i betragtning, både når graden af mislyd og mitralprolaps vurderes. En ung hund med en grad 2 eller grad 3 mitralprolaps er altså allerede ramt af sygdommens tidlige faser, hvorfor det kan være et spørgsmål om tid, inden der vil udvikle sig en utæthed, der kan høres som mislyd. En ung 1 ½ - årig hund, der således allerede har udviklet en prolapsgrad på 2 kan være ”betænkelig” avlsmæssigt, hvorimod en 8-årig hund med en grad 2 mitralprolaps kan være ganske fin, hvis den ingen mislyd har. 

 

En større svensk undersøgelse har vist, at næsten alle Cavalier’er har udviklet en mislyd, når de fylder 10 år, men ”kun” 15-20% er aflivet eller døde som følge af sygdommen ved 10 års-alderen. En logisk følge af alders-afhængigheden er, at jo ældre hunden er ved undersøgelsen, desto mere ved man med sikkerhed om, i hvor høj grad hunden er ramt af sygdommen.

 

           Ingen Mitralprolaps                     Svær Mitralprolaps

               ( Grad 0 )                                  ( Grad 3 )

På tegningen ses venstre hjerteside bestående af venstre forkammer (VF) og venstre hjertekammer (VH). Mitralklappen (rød) adskiller venstre forkammer fra venstre hjertekammer, og det ses, hvordan mitralklappen holdes tilbage af ”tråde”, som er fastgjort til hjertemuskulaturen (skraveret). Trådene sikrer, at mitralklappen fungerer som en ”envejs-ventil”. Blodet fra venstre forkammer (som kommer iltet fra lungerne) passerer mitralklappen, når hjertemusklen afslappes. 

Når hjertet trækker sig sammen, så lukker mitralklappen og blodet føres ud igennem hovedpulsåren (A = aorta). Tegningen til højre viser en svær grad af mitralprolaps, hvor mitralklappen ”buler op” mod venstre forkammer når hjertet trækker sig sammen. Udfra hjerteskanningsbilleder kan mitralprolaps opmåles i millimeter i forhold til en ret linie, som definerer grænsen mellem hjertets venstre forkammer og venstre hjertekammer (gul streg på tegningen til højre).  

__________________________________________________________________

 

Lisbeth Høier Olsen, lektor, dr.med.vet.

Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab

Grønnegårdsvej 7

1870 Frederiksberg C

 

Avlsrestriktioner og sundhedskrav

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL

Racenummer DKK : 1360

Gruppe : 09

Racens hjemland : England

Specialklub : Cavalier King Charles Spaniel Klub

 

Tidligste alder ved fotografering:

HD foto : 12 måneder

AD foto : 12 måneder

OCD foto : 12 måneder

 

Racen har følgende avlsrestriktioner:

Præmieringskrav: Afkom kan kun stambogsføres dersom hunden før parring er præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med:

Fra 1.1.1980 og til 31.12.2007 = mindst en 2. præmie

Fra 1.1.2008 og til 31.12.2010 = mindst Good

Fra 1.1.2011 = mindst Very Good

Gælder for hunde født efter den 1.9.1994.

 

Hjerteundersøgelses krav:

Hvalpe kan ikke registreres i Dansk Kennel Klub, medmindre begge forældre er Endocardiose-undersøgt (hjerteundersøgt) af en af DKKs godkendte dyrlæger og fundet "godkendt til avl" på en attest fra KVL.

Første undersøgelse skal være foretaget inden første parring, dog tidligst når hunden er 18 mdr. gammel og en godkendelsesattest skal være modtaget fra KVL.

Denne attest gælder indtil hunden er 4 år og 1 måned gammel.

Skal hunden bruges i avl efter hundens fyldte 4 år, skal den undersøges igen inden parring og en godkendelsesattest skal være modtaget fra KVL inden parring. Det endelige resultat herfra er for tæver gyldigt for resten af hundens levetid.

For hanner er denne attest gyldig indtil hunden er 6 år og 1 måned gammel.

Skal hannen bruges i avl efter hans fyldte 6 år, skal han undersøges igen inden parring og en godkendelsesattest skal være modtaget fra KVL inden parring. Det endelige resultat herfra er for hanner gyldigt i resten af hundens levetid.

Ovennævnte er gældende for alle hunde i racen fra 1. januar 2007.

 

Udenlandske hunde:

Fra 1. juli 2004 gælder den ordning, at hvis avlshunden befinder sig i Danmark på en dispositionserklæring, skal den opfylde racens danske avlsrestriktioner for hjerteundersøgelse.

Såfremt den udenlandske hund kun opholder sig kortvarigt i Danmark uden en dispositionserklæring, skal både tævens og hanhundens ejere på en "TRO- OG LOVEERKLÆRING" fra DKK godtgøre, at den udenlandske hund opfylder hjemlandets avlsrestriktioner for hjerteundersøgelse.

TRO- OG LOVEERKLÆRING skal også benyttes ved parringer i udlandet.

 

Generel HD information:

Der er ikke krav om HD-fotografering i denne race. 

Såfremt der i anden anledning konstateres D eller E status, kan disse hunde ikke anvendes i avl.

Gælder for alle hunde i racen efter den 1. januar 2005.

Der henvises herudover til DKKs stambogsføringsregler.

2024  Cavavalierbyen   Design by Consign Medie 
Copyright 2013 - Alle rettigheder forbeholdes