• checker3edited.jpg
 • cheila1edited.jpg
 • chopin4edited.jpg
 • cid_E4D3DD3B-1745-4BE6-BEDC-7CE665DA9349.png
 • dawn top1.jpg
 • Flora1edited.jpg
 • goldy3edited.jpg
 • hunde-have1 5edited.jpg
 • hus1 1aedited.jpg
 • hus1 4edited.jpg
 • image1.jpg
 • image2.jpg
 • kaya3edited.jpg
 • lilje1edited.jpg
 • lucas5edited.jpg
 • lucy1edited.jpg
 • olympia1.jpg
 • os 1-edited.jpg
 • os 4 edited.jpg
 • os 5.jpg

FCI Standard

 

FCI Standard Nr 136

06.04.1998 (GB) (ORG 24.06.1987)

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL

Oprindelsesland: Storbritannien

Anvendelse: Selskabshund.

Klassifikation: FCI Gruppe 9 (Selskabshunde og dværghunde),

Sektion 7 (Engelske dværg-spaniels).

Uden brugsprøve.

 

Helhedsindtryk: Livlig, graciøs og meget harmonisk, med et blidt udtryk.

Temperament: Sporty, hengiven og absolut frygtløs. Munter og venlig, ikke aggressiv. Ingen tendens i retning af nervøsitet.

 

Hoved:

Skalle : Næsten flad mellem ørerne.

Stop : Ikke for markeret.

Næse : Næseborene sorte og veludviklede, uden kødfarvede pletter.

Næseparti : Længden fra basis til næsespidsen knapt 4 cm (ca 1.5 ins). Gradvis smallere udefter. Partiet under øjnene er godt udfyldt. Tendens til spinkelt, spidst næseparti er uønsket.

Læber : Veludviklede, ikke hængende.

Kæber, bid : Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, dvs at de øverste tænder tæt overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne.

Øjne: Store, mørke og runde, men ikke fremstående. God afstand mellem øjnene.

Ører: Lange, højt ansatte og med rigeligt behæng.

Hals: Af moderat længde, let buet.

 

Krop

Ryg : Lige.

Lænd : Kort lændeparti.

Bryst : Moderat. Godt hvælvede ribben.

Hale: Halens længde skal være i harmoni med kroppen. Den er velansat og bæres muntert, men aldrig meget over ryglinien. Kupering er valgfri, men der må aldrig fjernes mere end 1/3 af længden. (NB! Kupering er forbudt i Danmark)

 

Lemmer

Forpart: Lige forben med moderat benstamme.

Skuldre : Godt tilbagelagte.

Bagpart: Bagbenene har moderat benstamme.

Knæled : Velvinklede.

Haseled : Ingen tendens til kohaser eller hjulben.

Poter: Kompakte, med fyldige trædepuder og godt behårede.

Bevægelse: Fri og elegant bevægelse med masser af fremdrift fra bagparten. For- og bagben føres parallelt, set både forfra og bagfra.

 

Pels

Hårlag : Langt, silkeagtigt og uden krøl. Let bølget pels er tilladt. Rigelige behæng. Skal fremstå helt uden trimning.

Farve : Anerkendte farver er:

• Black and Tan : Ravnsort med tan-farvede aftegninger over øjnene, på kinderne, indersiden af ørerne, på bryst og ben og på halens underside. Tan-farven skal være ren og klar. Hvide aftegninger er uønskede.

• Ruby : Ensfarvet varmt rød. Hvide aftegninger er uønskede.

• Blenheim : Varmt kastaniebrune aftegninger på perlehvid bund, jævnt fordelt og klart adskilt fra hinanden. Aftegningerne på hovedet skal være symmetriske og give plads mellem ørerne til den meget værdsatte, ruderformede plet eller "spot" (et træk, der er helt specielt for racen).

• Tricolour : Sort og hvidt godt fordelt og klart adskilt, med tan-farvede aftegninger over øjnene, på kinderne, på indersiden af ører og ben og på halens underside.

 

Enhver anden farve eller farvekombination er højst uønsket.

Størrelse: Vægt mellem 5.4 og 8 kg (12 – 18 lbs). Inden for disse vægtgrænser ønskes en lille og smukt harmonisk hund.

Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal diskvalificeres.

 

Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

 

Dansk Kennel Klubs bemærkning:

Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl

Ω Ω Ω

 

Standarden udgivet af FCI 6 APRIL 1998

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité

JUNI 2000 (Genoptryk Januar 2006)

hentet hos DKK

2022  Cavavalierbyen   Design by Consign Medie 
Copyright 2013 - Alle rettigheder forbeholdes